64 درصد نرخ کمپین ها در ایمیل مارکتینگ بیشترین تاثیر را در بازاریابی داشته اند.

کمپین های ایالات متحده آمریکا 1.47 میلیون ایمیل در هر ماه ارسال کرده است.

77 درصد نرخ بازگشت سرمایه ایمیل ها از بخش بندی، هدف گذاری و کمپین ها همراه با آموزش صحیح بوده است.

میانگین نرخ باز شدن ایمیل ها برای همه صنایع 21.73 درصد است.

میانگین نرخ (CTR) در ایمیل ها برای همه صنایع 3.57 درصد است.

53 درصد ایمیل ها توسط موبایل باز شده اند.

75 درصد مشترکین ایمیل گفته اند که احتمال زیادی دارد که ایمیل ها پاک کنند اگر به خوبی در موبایل ارائه نشود.

شخصی سازی ایمیل ها نرخ (CTR) را 14 درصد و نرخ تبدیل را 10 درصد افزایش می دهد.

26 درصد کمپانی ها قبل از ارسال ایمیل هایشان را چک نمی کنند. 21 درصد یک چک لیست وسیع دارند و 53 درصد یک لیست کوتاه.

فقط 6.6 درصد از کمپانی ها از تست رندرینگ و قابلیت ایمیل ها در وسایل هوشمند ارتباطی قبل از ارسال ایمیل ها استفاده نمی کنند

8.6 درصد از کمپانی های خدماتی فقط 1 نفر را دارند که ایمیل ها را قبل از ارسال تایید کند.

در طول 12 ماه 50.6 درصد کمپانی ها ایمیل عذر خواهی به دلیل اشتباهشان ارسال کرده اند.

64.3 درصد مشتریان مشترک ایمیل هایی می شوند که آنها را وفادار کند و یا برایشان پاداش در نظر بگیرد.

43.8 درصد مردم می خواهند تا از کمپانی هایی که ایمیل تبلیغاتی ارسال می کنند در طول هفته ایمیل دریافت کنند.

75 درصد از بازاریابان محتوای خود را از طریق ایمیل توزیع می کنند.


موفقیت شما آرزوی من است 💕. از خدا می خواهم که شما نیز به اهداف و آرزوهای بزرگ خود برسید و آن روز مرا در جشن خود شریک کنید. خوشحال می‌شوم در بخش نظرات، دیدگاه شما را درباره این مطلب بدانم. این وب‌گاه متعلق به خود شماست. اگر احساس می‌کنید نیاز به مشاوره دارید، هم‌اکنون تماس بگیرید.