دو روزی از اقامتم در جزیره زیبای کیش می‌گذرد. جزیره کیش بسیار متفاوت‌تر از چیزی است که در سایت ها و حتی تلویزیون دیده‌ام. امیدوارم بتوانم در روزهای آتی، مطالبی را درباره این منطقه از کشورم بنویسم.